در عزاداری محرم، همه موظف به رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا هستند


رهبر معظّم انقلاب: تأکید من به همه‌ کسانی که میخواهند عزاداری کنند این است: ستاد ملّی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه‌ای را معیّن کرد برای عزاداری، همه‌ ما موظّفیم آن را عمل کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها