آموزش مقاله نویسی- دکتر سعید جوی زاده-قسمت 51


آموزش مقاله نویسی- دکتر سعید جوی زاده-قسمت 41 در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز به آموزش مقاله نویسی می پردازد. شماره تماس: 09382252774 وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG آموزش مقاله نویسی در شیراز دکترسعید جوی زاده آموزش مقاله نویسی بهترین کلاس آموزشی مقاله نویسی مقاله نویسی در شیراز

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها