چه مجازاتی در ایران برای فعالیت در سایت ها و شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال در نظر گرفته شده؟


در این ویدیو آموزشی بررسی می شود که آیا از نظر قوانین ایران فعالیت و تبلیغ سایت ها و شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال جرم است یا خیر و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها