اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم


اقامتگاه بوم گردی جاده ابریشم در ابتدای روستای درخت سپیدار ،شهرستان بینالود در نزدیکی مشهد واقع شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی