دیرین دیرین - طبیب نمایی - دیرین دیرین -


دیرین دیرین - طبیب نمایی  داستان جدید و البه جذاب دیگری از انیمیشن طنز دیرین دیرین بر اساس قانون طبابت تنها پزشکان حق ورود به حوزه درمان و طبابت را دارند و طب سنتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها