دهه امامت


از روز عید قربان تا روز عید غدیر، در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله‌ی امامت. بعضی هم این را «دهه‌ی امامت» نامیده‌اند و نام مناسبی است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها