اقلیم - 17 -پدیده های دیدنی استان سمنان


این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : پدیده های دیدنی استان سمنان ( تپه های شمالی گرمسار و تپه سرخه )

 ویدیوهای پیشنهادی