پولیپ کیسه ی صفرا دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد خرم آباد لرستان


دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد آندوسکوپی دارای بورد فوق تخصصی

 ویدیوهای پیشنهادی