اندیکاتور OBV (دکتر مهدی رضایی)


حجم معاملات یکی از مولفه های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است واگرایی بین حجم و قیمت می تواند سیگنال خوبی باشد

 ویدیوهای پیشنهادی