انگشتر عقیق کبدی یمنی رکاب سیاه قلم شایستگان استاد شمشادی قم a371


انگشتر عقیق کبدی یمنی رکاب نقره دست ساز مردانه سیاه قلم بغل شبکه ساخته انگشترسازی شایستگان، استاد ابراهیم شمشادی قم ، سنگ نگین عقیق یمن اصل طبیعی با عروق زعفرانی در پشت نگین با تراش قبه ای پَهنِ مدور

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها