ویروس کرونا|ویروس کرونا چیست و چقدر خطرناک است!(وحالا کرونا با ایران چه میکنه)


این کلیپ حاوی اطلاعات خوبی در مورد ریشه کرونا ویروس ، نحوه انتقال اون و روش پیشگیری هست

 ویدیوهای پیشنهادی