چیزهایی که برای هر اکسوالی اتفاق افتاده!!! حتما ببینید


هییییییی... واقعا وقتی به خاطرات قشنگم فکر میکنم میخوام خودمو زنده زنده دفن کنم... یعنی بهشون فکر میکنم... ایییییییییییییییی... واقعا حرفی ندارم... بیشتر این اتفاقا برام افتاده و همشون جزء خاطرات سیاه زندگیم هستن -____-

 ویدیوهای پیشنهادی