لحظه دردناک سقوط و مرگ خلبان آمریکایی با موشک دست سازش


این خلبان آمریکایی اعتقاد داشت که زمین گرد نیست، برای اثبات این ادعا با موشک دست سازش به پرواز درامده که با مرگ دردناکی از دنیا رفت

 ویدیوهای پیشنهادی