گواهینامه 17020


فهامه، دارای گواهینامه تایید صلاحیت نهاد بازرسی، مطابق با الزامات استاندارد ایران، ایزو آی ای سی 17020 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه های: - بازرسی کالا - بازرسی فنی آسانسور - بازرسی فنی پلکان برقی و پیاده راه متحرک - بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی - بازرسی فنی جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG) -بازرسی فنی موتورسیکلت (تایید نوع) شبکه وسیع و کارآمد بازرسان فهامه، به عنوان نماینده و امین شما آماده ارائه خدمات در سراسر کشور هستند. فهامه، حافظ کیفیت و سرمایه

 ویدیوهای پیشنهادی