آموزش بستن شال با حجاب


آموزش بستن شال با حجاب چند مدل آموزش بستن شال با حجاب را برایتان توضیح می دهیم که امیدوارم لذت ببرید. ابتدا شال را روی سر می گذاریم و لبه ی آن را تا می کنیم ، یکی از دستک های آن را کوتاهتر از دیگری در نظر می گیریم و دسته بلندتر را پشت سر برده و از روی سر رد می کنیم و به جلو آورده و رهایش می کنیم و با خودش یک گره ایجاد می کنیم و طوری تنظیم می کنیم که اندازه دو سر شال با هم یکی باشد. برای مشاهده تنوعی بی نظیر از شال ها و روسری ها و همچنین خرید، به سایت "شال مد" به آدرس WWW.SHALMOD.COM مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی