گفتگو با دختر خاله الهام شیخی فوتسالیست کرونایی قمی


کبری عشقی دختر خاله الهام شیخی فوتسالیست قمی که به علت کرونا درگذشت با رکنا گفتگو کرد. از صبح دیروز که خبر مرگ این فوتسالیست در رکنا منتشر شد، فوتسالیست دیگری به نام الهام شیخی که در اصفهان ساکن است با منتشر کردن یک کلیپ اعلام کرد که وی زنده است و با مرحوم شیخی فقط تشابه اسمی داشته است

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها