گرند کنیون اینجاست!


شباهتش با آریزونای امریکا باعث شده تا لقب گرند کنیون ایران را بهش نسبت بدهند ، اما من میگویم دره خزینه بسیار زیبا تر از نمونه امریکاییش هست. اینجا لرستان زیبا و دره خزینه است.

 ویدیوهای پیشنهادی