نگین خارتوران


سفر به خارتوران بی شک یکی از ناب ترین حس ها برای من بود ، دیدن رمل و رود و روستا و صخره همه و همه در کنار هم در روستای رضاآباد شاهرود تجربه ای بی نظیر بود . مردم این روستا عشایر بلوچ هستند و عموما به پرورش شتر مشغول هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی