ملاقات با سنجاب های قرمز دوست داشتنی در اسکاتلند - ویدیو 180 درجه


سنجاب های قرمز گونه ای بومی انگلستان است ، اما متأسفانه تعداد آنها در حال كاهش است. با اندی هوارد عکاس حیات وحش در مورد این ساکنان جنگل دوست داشتنی صحبت کردیم.

 ویدیوهای پیشنهادی