آزاده نامداری: روانشناسی جیغ زدن و بهانه گرفتن کودکان - آزاده نامداری -


در این قسمت از برنامه #پدر_مادر_خوبی_باشیم آزاده نامداری به بررسی رفتارهای بهانه جویانه کودکان می پردازد. اینکه پدر و مادر چگونه باید با این رفتارها برخورد کنند و مطالب مفید دیگر را در این قسمت تماشا کنید!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها