بیماری فتق مری از زبانِ دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد در برنامه رادیویی


دکتر اصغر خسروی - فوق تخصص و دارای بورد فوق تخصصی گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی تهران. عضوهیات علمی دانشگاه

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها