انگشتر عقیق سفید یمنی خطی مردانه دست ساز f424


انگشتر عقیق سفید یمنی خطی رکاب مردانه دست ساز نقره مدل شیاری خورشیدی با ابزار ترکیبی گوارسه ساخته انگشترسازی جاوید ، استاد عادل جاوید ،حکاکی دستی خط نستعلیق از استاد حسین شمشادی با امضای 19 ، سنگ نگین عقیق اصل طبیعی تراش بیضی با سطح محدب (عدسی)